سوء قصد به طورک
[http://www.aparat.com/v/zBGvO]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=zBGvO&key=f901918ec5648eb4fd30f6de901eebc5f88bdb09&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 21 ، سوء قصد به طورک ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

لشکر کشی منوچهر
[http://www.aparat.com/v/9zZce]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=9zZce&key=77d96156854350cf03ae28bedf479abb34b8ebab&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 20 ، لشکر کشی منوچهر ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

پادشاهی منوچهر
[http://www.aparat.com/v/ztTmo]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=ztTmo&key=d017b8e25ef156482527a495909a7478d9c12303&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 19 ، پادشاهی منوچهر ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

یکشنبه 2 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 18 - تولد منوچهر

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش اول 1 تا 25) ،

تولد منوچهر
[http://www.aparat.com/v/wYm78]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=wYm78&key=edbc04193491b540dea78b0005efdbb9de734810&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 18 ، تولد منوچهر ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

یکشنبه 2 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 17 - برادرکشی

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش اول 1 تا 25) ،

برادرکشی
[http://www.aparat.com/v/HON1q]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=HON1q&key=02077bf758f7415be9b26f02fd398f49ef57c146&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 17 ، برادرکشی ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

لشکر کشی برادران
[http://www.aparat.com/v/37riE]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=37riE&key=b78662087f11b96e3de2d8512734efa30a0b5900&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 16 ، لشکر کشی برادران ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

تقسیم امپراطوری
[http://www.aparat.com/v/SlYPW]با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=SlYPW&key=5cd78f2108c35949cc5352d2d149d32b0d0d1364&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 15 ، تقسیم امپراطوری ،

دنبالک ها: آپارات ، تلگرام ،

آزمودن پسران
[http://www.aparat.com/v/S6fqa]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=S6fqa&key=d6b23a4c3cebb4baa640995b4ef83715f52e1114&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 14 ، آزمودن پسران ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

خیانت وزیر یمن
[http://www.aparat.com/v/N5AcI]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=N5AcI&key=11b03045508a8c3b74c6543882ec14a91616f641&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 13 ، خیانت وزیر یمن ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

ازدواج شاهزادگان ایران
[http://www.aparat.com/v/WUHeY]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=WUHeY&key=0fd991eef7fe73a70c2a21866532d2c48e2110cb&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 12 ، ازدواج شاهزادگان ایران ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارت ،

دختران سرو شاه یمن
[http://www.aparat.com/v/2w5Vc]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=2w5Vc&key=ed1c0f6f32d6d28d7702f6d8542bdc118b985ab4&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 11 ، دختران سرو شاه یمن ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

 ایرج ، سلم ، تور
[http://www.aparat.com/v/z3Rbf]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=z3Rbf&key=9c7253d1a7418f300fdc8548f38911ba4f426089&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 9 و 10 ، ایرج ، سلم ، تور ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

یکشنبه 2 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 8 - کاوه آهنگر

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش اول 1 تا 25) ،

کاوه آهنگر
[http://www.aparat.com/v/9hzoq]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=9hzoq&key=2c288e446c305e9dd822af6479b7e8ea56022786&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 8 ، کاوه آهنگر ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

یکشنبه 2 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 7 - تولد فریدون

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش اول 1 تا 25) ،

تولد فریدون
[http://www.aparat.com/v/2Xxpi]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=2Xxpi&key=466d11065cec3cf346128328140246d34888f547&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 7 ، تولد فریدون ،

دنبالک ها: آپارت ، کانال تلگرام ،

یکشنبه 2 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 6 - خواب ضحاک

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش اول 1 تا 25) ،

خواب ضحاک
[http://www.aparat.com/v/eWkDM]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR: http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=eWkDM&key=e71fc211bd8a17d2b05bbf98161aefa744ff035c&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 6 ، خواب ضحاک ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

تعداد کل صفحات: 6 ... 2 3 4 5 6
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic