تبلیغات
قصه گویی شاهنامه فردوسی (دستان118) - مطالب ابر پریدخت

پریدخت و ثمرتاج
[http://www.aparat.com/v/kKqf0]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=kKqf0&key=a954922ba9edb877e40517f76e4db2d5c5927b39&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 85 ، پریدخت ، ثمرتاج ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

ملک التجار و پریدخت
[http://www.aparat.com/v/hIzL8]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=hIzL8&key=f4cdf25bfa23cb4e06cdd5e4eb2e1e22deac3fac&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 83 ، ملک التجار ، پریدخت ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

جنازه پریدخت
[http://www.aparat.com/v/jztk0]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=jztk0&key=1ba0c30961641e7ef6568ef1e502bbc0c9bdeb41&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 79 ، جنازه ، پریدخت ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

پرخاش پریدخت به سام
[http://www.aparat.com/v/rRyab]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=rRyab&key=8eda1e027eeb42ff1ff12b638fbe68d9df00f219&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 76 ، پریدخت ، سام ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

پرخاش پریدخت به سام
[http://www.aparat.com/v/PeDJu]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=PeDJu&key=adfaefbb7a90eca373cad7e909b7fe91cb53d16e&scale=0&theme=c_3


برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 76 ، پریدخت ، سام ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

پریدخت و قمررخ
[http://www.aparat.com/v/wW183]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=wW183&key=562f584745ade3245cbe707edf39f11157b8bfca&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 75 ، پریدخت ، قمررخ ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

دیدار سام و پریدخت برای اولین بار
[http://www.aparat.com/v/b06sd]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=b06sd&key=6133bb0433e4f0c4f7d0ce66822bd65e87d667cb&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 73 ، دیدار ، سام ، پریدخت ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

دیدار سام و پریدخت
[http://www.aparat.com/v/XGg1A]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=XGg1A&key=771d43c4c7b47da5ef0cf0c18d59ed4dca80d773&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی ، شاهنامه ، قسمت ، 71 ، سام ، پریدخت ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،